Biznes na kólkach a polskie prawo

Mała gastronomia od lat święci triumfy także w Polsce. Mobilne bary czy punkty proponujące zróżnicowaną ofertę gastronomiczną, cieszą się stałym zainteresowaniem klientów. Trend rodem ze świata amerykańskiego snu na dobre rozgościł się w Polsce. Idealna lokalizacja sprzedaży z przyczepy gastronomicznej to głównie centra dużych miast lub często odwiedzane ciągi komunikacyjne.

Co warto wiedzieć, myśląc o założeniu własnego biznesu na kółkach, analizując nierzadko trudne kwestie prawne?

Zalet kilka biznesu z sukcesem

Jak każdy rodzaj działalności, także ta związana ze sprzedażą mobilną, ma swoje zalety i wady. Myśląc o uruchomieniu własnej przyczepy gastronomicznej, skupmy się na głównych zaletach pomysłu. Priorytetem będzie oczywiście mobilność sprzedaży, połączona z możliwością dowolnej nieraz zmiany lokalizacji przyczepy. Tym samym możemy zmienić miejsce sprzedaży lub być zawsze tam, gdzie dzieje się coś ciekawego – szczególnie w sezonie letnim obfitującym w imprezy różnego rodzaju. Co ważne, przyczepa gastronomiczna nie powoduje także generowania dodatkowych kosztów i problemów związanych z zarządzaniem nieruchomością – nieżyczliwy sąsiad czy uciążliwe i wysokie opłaty za wynajem nie będą nas już interesowały.

Prawne aspekty działalności gastronomicznej na kółkach

Przed założeniem działalności w przyczepie gastronomicznej warto znać podstawy prawne, które nie tylko ułatwią start w branży, ale również sprawią, że z sukcesem uruchomimy własne przedsiębiorstwo mobilne. Istotna jest również znajomość zasad sanitarnych, pozwalających na uruchomienie sukcesywnej sprzedaży i uzyskanie stosownych pozwoleń.
Podstawą działalności w biznesie gastronomicznym, także na kółkach, jest lokalizacja. Warto wiedzieć więc, jakie możliwości dzierżawy określonego miejsca posiada dane miasto czy gmina, do kogo należy interesujący nas obszar i jakie nastawienie na współpracę ma osoba udzielająca zgody na dzierżawę. Możliwości nie ograniczają się tu bowiem do urzędu miasta, ale obejmują także osoby zarządzające wspólnotami mieszkaniowymi czy spółdzielniami.

Przyczepa gastronomiczna pod kontrolą

W Polsce od czasu wejścia do Unii Europejskiej, obowiązują przepisy sanitarne zawarte w Rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Wyjątkowo dokładnie warto przeanalizować zapisy uwzględnione w rozdziale III tego Rozporządzenia.

Przyczepa gastronomiczna w Rozporządzeniu utożsamiana jest z ruchomym punktem sprzedaży, tak więc musi być zarówno odpowiednio usytuowana, zaprojektowana, jak i skonstruowana oraz utrzymywana w należytej czystości i optymalnym stanie technicznym. Wszystko po to, by uniknąć ryzyka zanieczyszczenia wywołanego w szczególności przez zwierzęta i różnego rodzaju szkodniki.

Myśląc o wdrożeniu przepisów sanitarnych w życie, warto znać kilka podstawowych wytycznych zawartych w Rozporządzeniu.

Te regulują, co powinno zostać zapewnione w mobilnym punkcie sprzedaży:
-łatwa dostępność urządzeń do higieny personelu (m.in. mycia i suszenia rąk)
-łatwe do czyszczenia powierzchnie powinny być gładkie, zmywalne, odporne na korozję oraz wykonane z nietoksycznych materiałów
-warunki do czyszczenia i dezynfekcji narzędzi do pracy oraz urządzeń wykorzystywanych w procesie produkcji gastronomicznej
-właściwa ilość wody pitnej warunki do składowania i usuwania substancji niebezpiecznych, niejadalnych oraz odpadów płynnych, jak też stałych warunki do monitorowania warunków termicznych żywności  -warunki rozmieszczenia żywności zgodnie z zasadą braku ryzyka zanieczyszczenia

Tym, którzy chcieliby zgłębić wiedzę prawną dotyczącą usług gastronomicznych w wersji mobilnej, polecamy lekturę następujących rozporządzeń:

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r., ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U.UE.L.02.31.1 z późn. zm.): „Podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów”, a także „główna odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności spoczywa na przedsiębiorstwie sektora spożywczego” (art. 1 ust. 1 lit. a Rozporządzenia (WE) 852/ 2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych – Dz. Urz. UE L139 z dnia 30.04.2004 r.).
Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U.UE.L.04.139.1 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Z 2010 r. nr 136, poz. 914).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r., w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. nr 106, poz. 730).

Znajomość prawa to nie wszystko

Myśląc o uruchomieniu działalności gastronomicznej w wersji mobilnej pamiętać należy także i o tym, że osoby pracujące za ladą w przyczepie gastronomicznej zobowiązane są do przedstawienia aktualnego orzeczenia lekarskiego i książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych. Brak przeciwwskazań do wykonywania pracy w kontakcie z żywnością jest bardzo istotny – niemal najważniejszy w pracy w branży gastronomicznej. Dokumenty te stanowią podstawę możliwości pracy i powinny być okazywane na żądanie organów urzędowej kontroli żywności. Starania o wyrobienie stosownych dokumentów należy rozpocząć już przed właściwym rozpoczęciem działalności.

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą, Handel na Kołach www.handelnakolach.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *